KRANIOSAKRÁLNÍ JÓGA

Autorkou systému kraniosakrální jógy je Francis L.Minerve. Kraniosakrální jóga vychází z principu fungování kraniosakrálního pulsu a jeho vlivu na lymfatický i glymfatický systém. Předpokládá, že projev dechu života na buněčné úrovni je základním předpokladem dobrého zdraví. Nový jógový systém je i zrcadlem moudrostí dávné čínské medicíny, hlavně v provázanosti ke známým pěti elementům, ve čtyřech ročních dobách. Uctívá principy přirozeného koloběhu roku, náš život je smysluplně veden v cykličnosti roku a v časech dne. Díky kraniosakrální józe můžete zažít hlubší napojení na své skutečné pocity. Tělo se tu dostává do pohybu právě díky pocitu. Vitalita je pak dána mírou vyladěnosti na vlastní kraniosakrální puls, který je určitým rytmem. Technika pumpování (jednoduchého, složeného, šikmého a obráceného pumpování v ásánách) – pohyb prováděný pažemi prokazatelně ovlivňuje dech života – kraniosakrální puls. Praktikovat může každý, ásány a dechy využívané v tomto systému nejsou nijak komplikované, používají se jen krátké zádrže dechu k pozastaví mysli. Nevěnujeme tolik pozornosti deailům cvičených ásán a čas na korekce není vyhrazen. Ale při dobré fyzické připravenosti mohou být využívány i náročnější ásány, jako lektor navedu studenty podle míry připravenosti a schopností.

PROČ JE KRANIO JÓGA PROSPĚŠNÁ NAŠEMU TĚLU

„Ego je napětí v těle. Pokud pochopíte, že jím nejste, opustíte ho.“ 

– Francis L. Minerve

Každá lekce kraniosakrální jógy začíná na spouštěči klidového bodu (pomůcka), ten probudí glymfatický systém ve čtvrté mozkové komoře a nastane hluboké uvolní. Poté přirozený reflex těla umoží pozornosti vstoupit do třetí mozkové komory a tak můžete z klidu vnímat svůj kraniosakrální puls. Glymfatický systém, který se spustí přílivovou a odlivovou vlnou pak pracuje dodatečně i v noci. Díky němu je tělo zbavováno negativních nánosů, což má pozitivní účinek i na CNS, je novou energií pro nervová vlákna.  V kraniosakrální józe opouštíme chtění a soustředíme se na svá těla pouze jako pozorovatelé. Na každé lekci zpíváme mantru „AUM“ (matru všehomíra, sjednocuje a prohlubuje naši primární zkušenost i stejný původ s vesmírem). Dané období roku určuje sezónní elementární cvičení i to zda v využijeme v praxi více pozic pro protahování (jaro), posilování (léto), práci s dechem (podzim) anebo rovnováhu (zima). Na závěr každé lekce se provádí jemná thajská masáž, která je jakýmsi přídavkem, ale hlavně velmi příjemnou technikou. Využívá rytmus vystřeďování páteře pro hormonální stimulaci, ale i hlubší protažení a uvolnění těla. V úplném závěru lekce je čas na aplikovánou meditaci.