SVASTHA TERAPIE

Životní styl určuje stav našeho zdraví. Holistický přístup k životnímu stylu moderního člověka se reflektuje i v jógových cvičeních. Jóga je v současném západním světě velmi trendovou záležitostí, nejrůznější jógové směry a přístupy se mísí spolu s kvalitami jejich učitelů a jejich představami o józe. Na Svastě mě osobně vyhovují jasné hranice a zemitý přístup, jenž se odráží ve faktických a reálných znalostech fyziologie i anatomie těla, dechu, pochopení funkcí centrální nervové soustavy a mozku, ale také principů Ayurvédy. A paralelně vedle toho vede cesta k pochopení starých textů. Jako jógový učitel už několik let postupně a s pokorou  vstřebávám poznatky získané při studiu jógové terapie a dále se vzdělávám. Jakkoliv s důvěrou pátrám i v jiných školách a u jiných učitelů a jimi obohacuji svoji denní praxi, v základu zůstávám věrna principům Svastha yogy. Respektujícím způsobem ji zrcadlím ve své praxi jógového učitele a jógového konzultanta.

Nezáleží na věku, ani na tom, kdy jste se pro jógu rozhodli. Mnohem důležitější je ochota, pokora a očekávání pozitivních výsledků. Výsledek přichází postupně s pravidelnou praxí. Celá jógová reintegrita se opírá o princip návratu k dechu, védským tradicím a vůbec k celé široké jógové filosofii (Yoga Sutras, Yoga Yájňavalky, Hatha Yoga Pradípiká, Bhagavad Ghíta – nejen tyto spisy jsou filosofickou základnou Svastha Yogy). Jde o aktivní terapii, při níž se nevztahujeme pouze k sobě, ale považujeme se za součást vesmírného dění. Dech je průvodcem Vašeho života, jste-li s ním v dokonalém souzvuku. A k tomuto principu se lze vrátit přes ásány, mantry, sebepoznání, poznání filosofie a uznávání božského principu v nás (Isvara Pranidhara).

JAK JE SVASTHA JÓGA PROSPĚŠNÁ NAŠEMU TĚLU

Svastha v překladu ze sanskrtu znamená zdraví. Techniky této jógové práce vychází z programu Svastha Yoga Theraphy Network, jedná se o ucelený mezinárodní program pro jógové učitele. Síť učitelů pracuje po celém světě a klade si za cíl právě lidské zdraví. Jsem vyškolený lektor tototo systému integrální jógy, od roku 2016 však dál navštěvuji návazné semináře a prohlubuji své poznání. Svastha Yoga vychází z tisícileté tradice a v neposlední řadě z učení Sri T. Krišnamačárji, uznávaného mistra jógy a učitele takových žáků, jako B.K.S.Iengar a K. Pattábhí Džois. Součastníci – manželé Indra a Ganesh Mohanovi (G. Mohan byl až do roku 1989 také přímým žákem a sadhirthyou Krišnamačárjova syna T.K.V.Desikacharji, jenž dále šířil poznání formou vyniása jógy na západ..) mají YOGU jako celoživotní poslání, za každým jejich krokem je cítit hluboký a jasný záměr. To oni jsou mistři, přebírají Krišnamačárjiho učení a poznání. Jsou autory mnoha knih o józe, knihy jsou napsané v angličtině a jsou celosvětově nabízené. Učení jógy je zde předáváno světu dál velmi klidně, laskavě, mírnou (satvickou) cestou. V principu jde hlavně o správné pochopení jógy. Učení osobně dál šíří jejich děti – Nitja Mohan a Ganesh Mohan mladší. Oba od dětství jógu praktikovali. Nítja studovala zpěv a její hlas vyniká při vzpěvu starých textů a manter. Síla, sebejistota a krása jejího hlasu je jedinečná, probouzí v nás obrazy starých moudrých pravd. Její bratr je vystudovaný lékař západní medicíny, ale i Ayurvédy, věnuje se implementaci jógového učení do současné lékařské vědy a je proto ve světě uctíván nejen mezi fyzioterapeuty, neurology a dalšími odborníky ze zdravotnictví. Spolu se svým otcem pracuje na vzdělávání jógových učitelů, ale i odborníků – průvodců jógového učení – společně tak s rodinou Mohanů vytváří celosvětovou síť profesionálů.

DOPORUČENÉ KNIHY NA TÉMA JÓGOVÉ TERAPIE :

Yoga Theraphy (A Guide to the therapeutic use of Yoga and Ayurveda) – A.G. Mohan and Indra Mohan
Yoga for Body, Breath and Mind – A.G. Mohan
Jóga od staré Indie k dnešku – autoři PhDr. Milada Bartoňová, MUDr. Zdeněk Bašný, PhDr.Boris Merhaut, PhMr. Rudolf Skarnitzl
Teorie čakra jógy (Cesta od podmíněnosti k potenciálu) – Barbora Hu
Léčení duše (Sjednocující pohled psychoterapie Východu a Západu) – Svámí Adžaja