ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jste návštěvníkem mého webu či odběratelem blogových článků a newsletterů, ale i pokud jste návštěvníkem mých kursů nebo lekcí, svěřujete mi své osobní údaje. Jejich bezpečí je pro mě prioritou a věnuji jejich ochraně maximální pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) bych vás chtěla informovat o tom, jaké osobní údaje o vás shromažďuji a jakým způsobem je dál používám.

Správce osobních údajů

Informace o firmě:
Martina Ema Rybářová, IČ: 02288770, se sídlem Havelkova 2730, Písek, 39701 je provozovatelem webových stránek www. emayoga.cz.
Jako správce jsem to právě já, kdo určuje účely, prostředky a délku doby zpracování vašich osobních údajů. Budete-li mě chtít v průběhu zpracování údajů kontaktovat, můžete tak učinit telefonicky na číslo 604966459 nebo prostřednictvím mailu: ema@emayoga.cz

Získávání a zpracování osobních údajů

Když navštívíte mé webové stránky, zaznamenají webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když  je poskytnete z vlastní vůle.

Rozsah osobních údajů a účely jejich zpracování

Zpracovávám pouze osobní údaje, které mi sami svěříte, a to pro naplnění následujícího účelu:

  • poskytování služeb – vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a email, případně telefonní číslo, datum narození, adresu nebo informace o zdravotním stavu nezbytně potřebuji za účelem vytvoření rezervace, zařazení do kurzu, lekce či workshopu, či za účelem vytvoření individuálního cvičebního programu. Potřebuji je však také pro plynulou organizaci služeb, o kterou projevujete zájem. Výše vyjmenované služby nabízím a provozuji pod platnými certifikacemi

  • vedení účetnictví – tj. především fakturace za služby placené převodem na účet a další zákonné zpracování takovýchto účetních dokladů (u zdravotních pojišťoven, finančního úřadu, účetní firmy ad.)

  • marketing – zasílání blogových článků a newsletterů

Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mail využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem či odběratelem blogových článků, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás mé novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat vyjádřením svého nesouhlasu s takovými zprávami, a to na e-mailu ema@emayoga.cz

Cookies

Při procházení těchto webových stránek je zaznamenána vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Cookies používám pouze pro měření návštěvnosti webu. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat, mé webové stránky se vám i tak zobrazí korektně.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráním jako své vlastní a tak, jak je to jen možné. Přijala jsem a udržuji veškerá dostupná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup i další spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem: 

  • Instagram 

  • Facebook

  • Google

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území Evropské unie.

Mlčenlivost

Ujišťuji vás, že já i poskytovatelé všech zmíněných platforem, kteří zpracovávají vaše osobní údaje, či by je zpracovávat mohli, jsou vázáni mlčenlivostí o osobních údajích i bezpečnostních opatřeních, jejichž zpřístupnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení smluvního vztahu mezi mnou a těmito spolupracovníky.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 10.8.2022.

Váš souhlas je vždy dobrovolný a je aktuální po dobu 5 let od udělení, můžete jej kdykoliv odvolat na mailové adrese ema@emayoga.cz.